Koření

Halal koření muslimům, košer židům, české firmy objevily exotické trhy

České firmy objevují exotické trhy. Ale s nimi také úskalí, která provázejí například zakázky na potravinářské zboží do silně nábožensky zaměřených zemí. Ty totiž často vyžadují velmi přísné certifikáty, které souvisí s náboženskými předpisy.

Zatímco židovské náboženství stanovuje, že veškeré potraviny musejí být "košer" (tedy řádné, čisté), islám zase vyžaduje dodržovat kritéria "halal" (tedy povolené, přípustné). Pro potravinářské firmy to znamená, že v obou případech musejí získat příslušný certifikát, aby mohly na trhy v islámských zemích či naopak v Izraeli proniknout. Tento certifikát je však velmi složité získat a navíc stojí nemalé peníze.

Jednou z podmínek, které stanovuje židovské náboženství například je, aby také veškeré suroviny používané při výrobě finálního produktu měly certifikát košer. A přísná pravidla platí i pro samotnou výrobu.

Co se týče zákazníků z islámských zemí, termín halal označuje veškeré předměty a činnosti každodenního života, jež jsou podle islámské tradice povoleny. Nejčastěji se tento pojem používá ve spojitosti s potravinami, které jsou muslimům povoleny konzumovat. Naopak zakázané pokrmy jsou souhrnně označovány jako harám, tedy škodlivé.

Koření

Halal koření muslimům, košer židům, české firmy objevily exotické trhy.


Jak Google využívá data, když používáte tento web