Koření

Hedvábná stezka fungovala tisíce let jako informační kanál

Hedvábná stezka fungovala tisíce let jako informační kanál mezi Čínou a Západem.

Hedvábná stezka
Hedvábná stezka

Co mají společného kompas, karty, papír, buddhismus ... ? Šířili se do světa po Hedvábné stezce, která po tisíce let zajišťovala nejen výměnu zboží, ale především vědomostí, vynálezů a objevů.

O významu Hedvábné stezky vypovídá nejlépe porovnání vyspělosti Číny, Indie, arabského světa a jižní Evropy, které byly jejím prostřednictvím spojeny, se zaostalostí černé Afriky izolované Saharou a Ameriky či Austrálie odříznuté oceány. Před objevením námořních cest do Indie a kolem světa byla Hedvábná stezka dokonce tím nejdůležitějším "informačním kanálem" tehdejšího světa.

Spolu se zbožím a vynálezy se Hedvábnou stezkou šířily také nové náboženské a myšlenkové směry. Prostřednictvím Hedvábné stezky se buddhismus dostal do Číny a islám do střední Asie. Hedvábná stezka tím ovlivnila životy stovek milionů lidí a desítek generací.

Koření
Hedvábná stezka spojovala Čínu s evropskými zeměmi. Západ se díky ní seznámil s hedvábím, Čína s buddhismem.

Jak Google využívá data, když používáte tento web